Bloggarkiver

29.08.2017

Generalforsamlingen i Polarfisk AS har den 14.08.17 besluttet å gjennomføre en emisjon for å skaffe egenkapital til å starte utbygging av 1. kommersielle byggetrinn av oppdrettsanlegget. Les mer i prospektet på dokumentsiden.

Emisjonen vil blant bl.a. annet ha følgende forutsetninger:

TEGNINGSFRIST
Senest kl.

Les mer ›26.08.2017

Polarfisk AS har importert befruktet rogn fra stør for klekking og oppdrett av den utrolige flotte størfisken. Det er første gang dette skjer i Norge og vi skal starte med Russisk stør og Sterlett stør. Etter et utrolig langt og slitsomt forløp med offentlige myndigheter og tilstøtende prosesser, ser vi med glede fremover til å skalere opp denne produksjon.

Les mer ›27.02.2016

Styret i Polarfisk AS har fattet vedtak om å utvide frist for tegning av aksjer til kl. 24.00 den 20.04 2016.

Les mer ›21.01.2016

Styret i Polarfisk AS har fått innspill fra noen av våre aksjonærer om at tegningsfristen var for kort, likeså at minste kjøpsvolum på aksjer i denne emisjonen var satt for høyt. Styret har derfor fattet vedtak om å justere minste enkelttegning til NOK 10.000,- (2.000 aksjer) og utvide fristen for tegning av aksjer til 27.

Les mer ›25.12.2015

Endring i prospekt på grunn av bortfall av mulighet for elektronisk tegning.

Les mer ›22.12.2015

Polarfisk AS har lagt inn mer informasjon om selskapets verdivurdering. (se dokument på Dokumentsiden)

Les mer ›Top