Kjøp av aksjer i Polarfisk AS

Bestilling av aksjer i Polarfisk AS, org.nr. 994 210 246

Gjelder periode: frem til kl. 24.00 den 18. november 2018

Polarfisk_logoPolarfisk AS inviterer privatpersoner, investorer og selskaper til aksjetegning i vår emisjon for å styrke selskapets egenkapital for utvikling og drift i forbindelse vårt oppdrettsanlegg for størfisk med produksjon av caviar.

Aksjenes kjøpspris er 5,00 NOK pr aksje.
Polarfisk AS har lagt til rette for bestilling av aksjer i henhold til tidligere prospekt som er tilgjengelig på vår hjemmeside. Det vil komme ny oppdatert informasjon om utvikling og fremdrift for selskapet.
Bestillingsfrist på aksjer er utvidet til og med: 18.11.2018  

Selskapets styre forbeholder seg rettigheten til å kansellere eller redusere antall bestilte aksjer.

Bestilling av aksjer gjøres ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.

Nærmere opplysninger kan fås hos daglig leder på tlf. +47 47 61 40 00Ditt navn / Firmanavn

PrivatpersonSelskap
Fødselsnummer ( 11 siffer) / Organisasjonsnummer ( 9 siffer)

Postadresse

Postnummer & Poststed

E-post

Telefonnummer


Antall aksejer som ønskes kjøpt i selskapet

Total kjøpspris
NOK
Minste bestilling:
For privatpersoner: 2.000 aksjer, svarende til: 10.000 NOK
For selskaper og investorer: 10.000 aksjer, svarende til: 50.000 NOK
For investeringsfond: 200.000 aksjer, svarende til: 1.000.000 NOK

Sittende styre kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. Styret i Polarfisk AS må behandle bestillingen, godkjenne den og gi tilbakemelding for at aksjetegningen blir gyldig.


Jeg har gjennomgått prospekt for emisjon i Polarfisk AS og informasjonsskriv som finnes på dokumentsiden. Jeg er innforstått med betingelsene og det øvrige grunnlag for bestillingen. Dette inkluderer aksept av selskapets aksjonæravtale ved tegning. Bestillingen er bindende. Husk å fylle ut alle feltene ved bestilling. Når bestillingen er sendt vil du automatisk få en bekreftelse fra vår webserver.


Top