29.08.2017

Generalforsamlingen i Polarfisk AS har den 14.08.17 besluttet å gjennomføre en emisjon for å skaffe egenkapital til å starte utbygging av 1. kommersielle byggetrinn av oppdrettsanlegget. Les mer i prospektet på dokumentsiden.

Emisjonen vil blant bl.a. annet ha følgende forutsetninger:

TEGNINGSFRIST
Senest kl. 24.00 den 28. november 2017

MINSTE TEGNINGSBELØP FOR PRIVATPERSONER
12.000 NOK (2.000 aksjer)

MINSTE TEGNINGSBELØP FOR SELSKAPER
120.000 NOK (20.000 aksjer)

MINSTE TEGNINGSBELØP FOR INVESTERINGSSELSKAP / FOND
1.200.000 NOK (200.000 aksjer)

MINIMUM AKSJETEGNING
600.000 NOK (100.000 aksjer)

MAKSIMUM AKSJETEGNING
30.000.000 NOK (5.000.000 aksjer)


Top