27.02.2016

Styret i Polarfisk AS har fattet vedtak om å utvide frist for tegning av aksjer til kl. 24.00 den 20.04 2016.


Top