26.08.2017

Polarfisk AS har importert befruktet rogn fra stør for klekking og oppdrett av den utrolige flotte størfisken. Det er første gang dette skjer i Norge og vi skal starte med Russisk stør og Sterlett stør. Etter et utrolig langt og slitsomt forløp med offentlige myndigheter og tilstøtende prosesser, ser vi med glede fremover til å skalere opp denne produksjon. Styret i Polarfisk AS og tilknyttede arbeidsgruppe er topp motivert for å utvikle denne bedriften med fremtidens krav om grønn bærekraft og lønnsom miljøkvalitet. Grunnlaget for dette prosjektet med oppdrett i et lukket landbasert anlegg vil gi gode utsikter for et lønnsomme investeringer for investorer, mange arbeidsplasser og et høyt kompetent teknologisk- og biologisk fagmiljø. Les mer i vedlagte prospekt


Top