21.01.2016

Styret i Polarfisk AS har fått innspill fra noen av våre aksjonærer om at tegningsfristen var for kort, likeså at minste kjøpsvolum på aksjer i denne emisjonen var satt for høyt. Styret har derfor fattet vedtak om å justere minste enkelttegning til NOK 10.000,- (2.000 aksjer) og utvide fristen for tegning av aksjer til 27. februar 2016.


Top