Organisasjon og medarbeidere

Selskapets Styre og Ledelse

Styre i Polarfisk AS

STYRELEDER OG DAGLIG LEDER, ANKER BERGLI (65, GLOMFJORD)

Utdanning
– Maskin- og mekaniker, Meløy videregående
– Agrotekniker, Staup og Foldsæ fagskole, Levanger og Telemark
– Bachelorgrad, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Havbruk og ledelse), Nord Universitetet, Norge
– Tilleggsfag:
o Markedsføringsledelse
o Personlig Salg
o Markedskommunikasjon og Medier
o Parallelt privat studium 3 år (Sturgeon Aquaculture)

Viktig arbeidserfaring
– Daglig leder (14 år), Sjaktteknikk AS, Svartisen Fiskefarm AS, Protein Industri AS, Polarfisk AS
– Anleggsarbeid, Bygg og anlegg (15 år)
– Landbasert fiskeoppdrett (6 år), produksjon og eksport av ishavsrøye til Sveits og Tyskland
– Innkjøp av tørrfisk, prosessering og salg til Coop Norge Handel (3 år) i hele Norge.

STYREMEDLEM, ANN CECILIE URSIN HILLING
(33, BODØ)
– Bachelor Fiskerifag, 2005 – 2008
– Master i Havbruk Spesialisering Sjømatkvalitet, 2008 – 2010
– Daglig leder og Salgsleder Agentur (4 år), Jaco AS
– Lærer (2 år), Skjervøy fagskole i Næringsmiddelteknologi
– Salgsleder (2 år), Egersund NET A/S, Nord Norge
– Konsulent Akvakultur (2 år), Hilling Management A/S
– Aksjonær og rådgiver i selskapet, Polarfisk AS

STYRETS RÅDGIVER, REIDAR ANDERSEN (73, BODØ)
– Siviløkonom / statsautorisert revisor
– Foreleser i regnskap i 29 år ved Høgskolen i Nordland
– Eget revisjon- og konsulentselskap i 35 år
– Aksjonær og rådgiver i selskapet, Polarfisk AS

DOMIKA CLARKE, (30), Canada
Domika har vært engasjert i Polarfisk AS i 3 år.
Hun er nå tilbake i Canada hos sin familie. Domika har tilført Polarfisk AS en svært viktig kunnskap om oppdrett av størfisk generelt. Hun har vært en viktig og dyktig bidragsgiver i oppstart og drift av klekkeri-virksomheten med størfisk, og vi ønsker henne lykke til videre i sitt arbeide med forskning på størfisk som hun elsker å jobbe med. Takk til henne for tiden hun bevilget til Polarfisk AS.

LASSE BUVIK, TEKNISK LEDER (56, BODØ)

Arbeidserfaring
Ingeniørtjenester (16 år)
– Skiftleder, Terminor AS, Norge
o Bygging, oppstart, utvikling og drift. Fabrikk for Kalsiumsilikat
– Frittstående Konsulent, eget foretak, Norge
o Design og konstruksjon av maskin og produksjonssystemer
o Ledelse (1 år)
– Fabrikksjef, Melbu Verft, Norge
o Produksjon av utstyr til fiskeprosessering

Utdanning
– Sivilingeniør, Sivilingeniør Utdanningen i Narvik (SiN), Norge
o Linje for produksjonsteknologi


Top