Organisasjon og medarbeidere

Selskapets Styre og Ledelse

Selskapets styre er pr. dato som følger:

Styre i Polarfisk AS

STYRELEDER, STIG KARLSEN (62, Ålesund)

Erfaring
20 år + erfaring fra ledelse i bank og finans
4 år i ledelse av fiskeribedrift
8 år erfaring fra Olje og gassindustrien
Styreverv i norske selskaper innen fiskeri

Utdannin
Siviløkonom fra NHH

STYRETS NESTLEDER, ANKER BERGLI (63, GLOMFJORD)
– Initiativtaker og majoritetsaksjonær
Se info under ledelse.

STYREMEDLEM, ANN CECILIE URSIN HILLING
(32, BODØ)
– Bachelor Fiskerifag, 2005 – 2008
– Master i Havbruk Spesialisering Sjømatkvalitet, 2008 – 2010
– Daglig leder og Salgsleder Agentur (4 år), Jaco AS
– Lærer (2 år), Skjervøy fagskole i Næringsmiddelteknologi
– Salgsleder (2 år), Egersund NET A/S, Nord Norge
– Konsulent Akvakultur (2 år), Hilling Management A/S
– Aksjonær og rådgiver i selskapet, Polarfisk AS

STYRETS RÅDGIVER, REIDAR ANDERSEN (73, BODØ)
– Siviløkonom / statsautorisert revisor
– Foreleser i regnskap i 29 år ved Høgskolen i Nordland
– Eget revisjon- og konsulentselskap i 35 år
– Aksjonær og rådgiver i selskapet, Polarfisk AS
Ledelse

Selskapet har i dag 3 ansatt: Anker Bergli som daglig leder, Domika Clarke som klekkeri leder og Lasse Buvik som teknisk leder.
ANKER BERGLI, DAGLIG LEDER (64, GLOMFJORD)
Viktig arbeidserfaring
– Daglig leder (14 år), Sjaktteknikk AS, Svartisen Fiskefarm AS, Protein Industri AS, Polarfisk AS
– Anleggsarbeid, Bygg og anlegg (15 år)
– Landbasert fiskeoppdrett (6 år), produksjon og eksport av ishavsrøye til Sveits og Tyskland
– Innkjøp av tørrfisk, prosessering og salg til Coop Norge Handel (3 år) i hele Norge.
Utdanning
– Maskin- og mekaniker, Meløy videregående
– Agrotekniker, Staup og Foldsæ fagskole, Levanger og Telemark
– Bachelorgrad, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Havbruk og ledelse), Nord Universitetet, Norge
– Tilleggsfag:
o Markedsføringsledelse
o Personlig Salg
o Markedskommunikasjon og Medier
o Parallelt privat studium 3 år (Sturgeon Aquaculture)

DOMIKA CLARKE, KLEKKERI LEDER (29, BODØ)
Arbeidserfaring
– Vitenskapelig Assistent (2 år), Universitet av New Brunswick, Canada
o Landbasert oppdrett av Atlantisk Stør (A. oxyrinchus oxyrinchus)
o Optimale oppdretts temperaturer, optimalt fettinnhold i fôr og naturlige overvintrende grunnlag av «Shortnose» Stør (A. brevirostrum)
o Frostvæske enzym isolasjon i Vinterflyndre (P. americanus)
o Landbasert oppdrett av Sebrafisk (D. rerio)
– Aquatic Science Biologist (1 år), «Department of Fisheries & Oceans Canada» & Memorial Universitet, Canada
o Innavl og landbasert oppdrett av Atlanterhavstorsk (G. morhua)
– Akvakulturtekniker (2 år), Cooke Aquaculture Inc., Canada
o Kommersiell produksjon av Atlanterhavslaks (S. salar) settefisk
– Akvakulturtekniker/Leder Tekniker (3 år), Acadian Sturgeon & Caviar Inc., Canada
o Fange, tagging, gyting og oppdrett av Atlantisk Stør (A. oxyrinchus oxyrinchus) for produksjon av caviar og kjøtt
o Gyting og oppdrett av «Shortnose» Stør (A. brevirostrum)

Utdanning
– Akvakultur Tekniker, New Brunswick Community College, Canada
– Vitenskapelig Bachelorgrad, Marinbiologi (1 år), University of New Brunswick, Canada
– Norsk Språk og Kultur, Nord Universitet, Norge

LASSE BUVIK, TEKNISK LEDER (56, BODØ)

Arbeidserfaring
Ingeniørtjenester (16 år)
– Skiftleder, Terminor AS, Norge
o Bygging, oppstart, utvikling og drift. Fabrikk for Kalsiumsilikat
– Frittstående Konsulent, eget foretak, Norge
o Design og konstruksjon av maskin og produksjonssystemer
o Ledelse (1 år)
– Fabrikksjef, Melbu Verft, Norge
o Produksjon av utstyr til fiskeprosessering

Utdanning
– Sivilingeniør, Sivilingeniør Utdanningen i Narvik (SiN), Norge
o Linje for produksjonsteknologi