Dokumenter

PDF_Logo Prospekt for emisjon i Polarfisk AS, 1. emisjon 2018 — Oppdatert prospekt vil bli tilgjengelig innen lørdag 24.03.2018

PDF_Logo Bestillingsblankett for kjøp av aksjer i Polarfisk AS

PDF_Logo Opplysninger i forbindelse med verdivurdering av selskapet. Ta kontakt med daglig leder.

Konsesjon på landbasert oppdrett av størfisk:

PDF_Logo N-ME-61 – Polarfisk AS – 994210246 – Konsesjon på landbasert oppdrett av størfisk