Kategori: Nyheter

29.08.2017

Generalforsamlingen i Polarfisk AS har den 14.08.17 besluttet å gjennomføre en emisjon for å skaffe egenkapital til å starte utbygging av 1. kommersielle byggetrinn av oppdrettsanlegget. Les mer i prospektet på dokumentsiden. Emisjonen vil blant bl.a. annet ha følgende forutsetninger:

Publisert i Nyheter

26.08.2017

Polarfisk AS har importert befruktet rogn fra stør for klekking og oppdrett av den utrolige flotte størfisken. Det er første gang dette skjer i Norge og vi skal starte med Russisk stør og Sterlett stør. Etter et utrolig langt og

Publisert i Nyheter

27.02.2016

Styret i Polarfisk AS har fattet vedtak om å utvide frist for tegning av aksjer til kl. 24.00 den 20.04 2016.

Publisert i Nyheter

21.01.2016

Styret i Polarfisk AS har fått innspill fra noen av våre aksjonærer om at tegningsfristen var for kort, likeså at minste kjøpsvolum på aksjer i denne emisjonen var satt for høyt. Styret har derfor fattet vedtak om å justere minste

Publisert i Nyheter

25.12.2015

Endring i prospekt på grunn av bortfall av mulighet for elektronisk tegning.

Publisert i Nyheter

22.12.2015

Polarfisk AS har lagt inn mer informasjon om selskapets verdivurdering. (se dokument på Dokumentsiden)

Publisert i Nyheter