Kjøp av aksjer i Polarfisk AS

Bestilling av aksjer i Polarfisk AS, org.nr. 994 210 246

Gjelder periode: 8. juli – 20 juli 2018

Polarfisk_logoPolarfisk AS inviterer våre aksjonærer til aksjetegning i vår emisjon for å styrke selskapets egenkapital for utvikling og drift i forbindelse med omstilling av produksjon.

Aksjenes kjøpspris er 6,00 NOK pr aksje.
Polarfisk AS har lagt til rette for bestilling av aksjer i henhold til utsendt informasjon i epost til våre aksjonærer.
Bestillingsfrist på aksjer: 20.07.2018 — Trykk på bildet(logo) for å gå til dokumentsiden. 

Selskapets styre forbeholder seg rettigheten til å kansellere eller redusere antall bestilte aksjer.

Bestilling av aksjer gjøres ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.

Dersom du velger å bruke manuelt utfylt tilbudsblankett skannes inn i pdf-format og sendes til post@polarfisk.com
Nærmere opplysninger kan fås hos daglig leder på tlf. +47 47 61 40 00

Trykk her for manuelt bestillingsskjema for aksjer i Polarfisk ASDitt navn / Firmanavn

PrivatpersonSelskap
Fødselsnummer ( 11 siffer) / Organisasjonsnummer ( 9 siffer)

Postadresse

Postnummer & Poststed

E-post

Telefonnummer


Antall aksejer som ønskes kjøpt i selskapet

Total kjøpspris
NOK
Minste bestilling:
For privatpersoner: 1.000 aksjer, svarende til: 6.000 NOK
For selskaper og investorer: 5.000 aksjer, svarende til: 30.000 NOK

Sittende styre kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. Styret i Polarfisk AS må behandle bestillingen, godkjenne den og gi tilbakemelding for at aksjetegningen blir gyldig.


Jeg har gjennomgått dokumenter og informasjonsskriv som er oversendt i e-post, og som er datert den 8. juli 2018. Jeg er innforstått med betingelsene og det øvrige grunnlag for bestillingen. Dette inkluderer aksept av tidligere godkjent aksjonæravtale ved tegning. Bestillingen er bindende. Husk å fylle ut alle feltene ved bestilling. Når bestillingen er sendt vil du automatisk få en bekreftelse fra vår webserver.