Kjøp av aksjer i Polarfisk AS

Bestilling av aksjer i Polarfisk AS, org.nr. 994 210 246

Polarfisk_logoPolarfisk AS inviterer til aksjetegning i vår emisjon for å styrke selskapets egenkapital for utvikling og drift i forbindelse med utvidelse av produksjon.

Aksjenes kjøpspris er 6,00 NOK pr aksje.
Polarfisk AS har lagt til rette for tegning av aksjer i henhold til emisjons-dokumentet datert den 19. januar 2018 (oppdatert den 17. april 2018).
Bestillingsfrist på aksjer: 28.04.2018 — Trykk på bildet(logo) for å gå til dokumentsiden. 

Selskapets styre forbeholder seg rettigheten til å kansellere eller redusere antall bestilte aksjer.

Bestilling av aksjer gjøres ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.

Dersom du velger å bruke manuelt utfylt tilbudsblankett skannes inn i pdf-format og sendes til post@polarfisk.com eller sendes i post til Polarfisk AS, postboks 130, 8161 Glomfjord. Nærmere opplysninger kan fås hos daglig leder på tlf. +47 47 61 40 00

Trykk her for manuelt bestillingsskjema for kjøp av aksjer i Polarfisk AS Ditt navn / Firmanavn

PrivatpersonSelskap
Fødselsnummer ( 11 siffer) / Organisasjonsnummer ( 9 siffer)

Postadresse

Postnummer & Poststed

E-post

Telefonnummer


Antall aksejer som ønskes kjøpt i selskapet

Total kjøpspris
NOK
Minste bestilling:
For privatpersoner: 2.000 aksjer, svarende til: 12.000 NOK
For selskaper og investorer: 20.000 aksjer, svarende til: 120.000 NOK
For investeringsfond: 200.000 aksjer, svarende til: 1.200.000 NOK

Sittende styre kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. Styret i Polarfisk AS må behandle bestillingen, godkjenne den og gi tilbakemelding for at aksjetegningen blir gyldig.


Jeg har gjennomgått prospektet / emisjonsdokumentet ( emisjonstrinn nr. 1, 2018) datert den 19. januar 2018 (oppdatert 5 april 2018), og er innforstått med betingelsene og det øvrige grunnlag for bestillingen. Dette inkluderer aksept av aksjonæravtale ved tegning. Bestillingen er bindende. Når bestillingen er sendt vil du automatisk få en bekreftelse fra vår webserver.